Ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Patrik John, IČ: 18036741, se sídlem V Sobotín 239, 788 16 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Sobotín 239, 788 16
  email: info@lostgen.eu
  telefon: +420 775396007
 3. Podle GDPR, článku 4, se osobními údaji rozumí: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Účel zpracování, zdroje, kategorie a příjemci zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro občasné zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání občasných obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • občasného zasílání obchodních sdělení a konání dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Přehled pro roli správce:

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář, email Osobní údaje klientů (kontaktní údaje, doručovací adresa) E-mailová komunikace, kontaktní formulář Subdodavatelé (Česká Pošta, banka), cloudová úložiště, tištěné dokumenty
Plnění smlouvy Vedení účetnictví Osobní údaje dodavatelů, odběratelů (kontaktní údaje, bydliště, někdy data narození) Faktury Tištěné dokumenty
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) Kontaktní údaje klientů Informace z objednávek Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé
Oprávněný zájem Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útokům na server Pseudonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresa, atd. Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou Google Analytics, webhostingové služby, případně další analytické služby
Souhlas Pokročilá analýza návštěvnosti Sledování pohybu uživatelů na webu a vyplňování formulářů Pohyb uživatele na webu, pohyb myši, klikání, psaní na klávesnici Služby pro sledování pohybu uživatele na webu
Souhlas Marketing a propagace webu E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifikátory Formulář pro newsletter Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů
 

 

Souhlas

Zveřejnění recenze zákazníka Jméno zákazníka, fotografie, email E-mailová komunikace, kontaktní formulář Cloudová úložiště, mailingové služby
Souhlas Profilování pro zobrazení cíleného obsahu na webu a v přímém marketingu (newsletterech) Zobrazení stránek konkrétních produktů, které si uživatel prohlíží Klikání na odkazy na detaily produktů Webhostingová společnost

4. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy (banka, Česká pošta),
  • zajišťující služby provozování e-shopu (hosting) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (správa webu),
  • zajišťující doručovatelské služby (Česká pošta)
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat, souborů a analytických nástrojů, kteří mají ve třetích zemích uloženy servery.

6. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na emailovou adresu správce uvedenou v čl. 1 těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení datového úložiště heslem, antivirovým programem, uzamčení skříňky s vytištěnými objednávkami a fakturami v uzamykatelném prostoru.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

9. Informace o cookies

Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 • Funkční cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
 • Výkonové cookies – Cookies používané pro anonymní sledování návštěvnosti a výkonosti stránek. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
 • Marketingové cookies – Cookies spadající do této kategorie mohou být využívány pro sledování činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby či lépe cílit reklamu na sociálních sítích. Pro použití těchto cookies je vyžadován souhlas.